Poslanstvo

Osnova sodobnega tržnega gospodarstva je poslovno povezovanje. To so že daljnega leta 1937 spoznali ključavničarski mojstri, ki so v Ljubljani ustanovili obrtno zadrugo Železopromet. Železopromet je nastal iz čiste nuje. V veliki gospodarski krizi so obrtniki spoznali, da je povezovanje edini način enakopravnega nastopanja na trgu.

Skozi desetletja je bila ideja povezovanja gonilo stabilnega gospodarskega razvoja obrtne zadruge Železopromet. Generacije obrtnikov so v zadružništvu našle način, da povežejo in nadgradijo svoje delo, svoja znanja in ponudbo v novo celoto, novo kvaliteto, ki jim je omogočila, da so dosegli cilje, ki jih sami ne bi mogli doseči. Železopromet je postal samostojen subjekt v katerem so se združevali gospodarski interesi njegovih članov. Preraščanje množice posameznikov v celoto je odpiralo nove razsežnosti trga, nove možnosti promocije, nova znanja in kapitalske spodbude.

Danes je obrtna zadruga Železopromet sodobno združenje poslovnežev, ki jih dolgoročno še vedno združuje prvotna, nikoli zastarela ideja poslovnega povezovanja in sodelovanja. "Združeni smo močnejši", geslo, ki nas vsak dan preplavlja iz množice medijev, je v Železoprometu dobilo svojo vsebino in življenjsko podobo.

Zadruge obstajajo v vseh državah Evropske skupnosti in imajo prihodnost tudi pri nas. V osemdesetih in na začetku devetdesetih je obrtništvo in zadružništvo pri nas doživelo velik razcvet. V tem času je bilo v Sloveniji več kot 100 obrtnih zadrug. V Železoprometu je bilo v teh časih preko 500 članov. Nato je prišlo do upadanja števila obrtnih zadrug, sedaj jih je okrog 40. Tudi članstvo v naši zadrugi se je zmanjšalo na 62 članov. Danes je stanje stabilizirano in v prihodnosti lahko pričakujemo naraščanje števila zadrug in članstva v njih.

Vizija in cilji

Naš cilj je, da postane obrtna zadruga Železopromet ena od vodilnih zadrug v Sloveniji. To bomo dosegli s pomočjo nenehnih izboljšav kvalitete izdelkov in usmerjanju h kupcu, z združevanjem in skupnim nastopom na trgu ter s celostno podobo in predstavitvijo zadruge. Stremeli bomo k temu, da bomo naše kupce popolnoma zadovoljili, še več, s pomočjo naših kupcev bomo iskali rešitve, ki so za naše kupce najbolj primerne. Našim članom bomo omogočili predstavitve in promocije njihovih izdelkov, izdelali bomo brošure, kataloge in cenike. Izvajali bomo tudi strokovna srečanja, usposabljanja in predstavitve tako za naše člane, kot tudi za najrazličnejše obrtnike. Organizirali bomo tudi skupne predstavitve in nastope na sejmih. Naš namen je ponovna osvojitev tržišč bivše Jugoslavije, na katerih se je naše dobro ime ohranilo, saj so bili naši člani tudi iz držav bivše Jugoslavije. V Sloveniji bomo še naprej delovali tudi na področju javnih razpisov, kjer lahko dosegamo boljše pogoje kot posamezni obrtniki.

Copyright © 2014, OZ Železopromet, z.o.o., vse pravice pridržane. Vsi grafični detajli in ostali gradniki, ki jih je moč najti na straneh
pod domeno www.ozzelezopromet.si so last podjetja OZ Železopromet, z.o.o. in se ne smejo uporabljati v komercialne namene.
 
OZ Železopromet, z.o.o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani  Tel.: (01) 231 44 41   Fax.: (01) 432 51 71  E-pošta: zelezopromet@siol.net

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke zaradi izboljšane predstavnosti spletne strani. V kolikor se z njimi ne strinjate, vas prosimo da zapustite to spletno mesto. V kolikor želite izvedeti več o piškotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko pobrišete, si oglejte Smernice o uporabi piškotkov.

Strinjam se s piškotki na tej strani.

Vpogled v EU direktivo o piškotkih v novem oknu