Poslanstvo

Osnova sodobnega tržnega gospodarstva je poslovno povezovanje. V veliki gospodarski krizi so ključavničarski mojstri spoznali, da je povezovanje edini način enakopravnega nastopanja na trgu in leta 1937 v Ljubljani ustanovili obrtno zadrugo Železopromet.

Skozi desetletja je bila ideja povezovanja gonilo stabilnega gospodarskega razvoja obrtne zadruge Železopromet. Generacije obrtnikov so v zadružništvu našle način, da povežejo in nadgradijo svoje delo, znanje in ponudbo v novo celoto in novo kvaliteto, ki jim je omogočila, da so dosegli cilje, ki jih sami ne bi mogli doseči. Železopromet je postal samostojen subjekt v katerem so se uresničevali gospodarski interesi njegovih članov. Združevanje množice posameznikov v celoto je odpiralo nove razsežnosti trga, nove možnosti promocije, nova znanja in kapitalske spodbude.

Danes je obrtna zadruga Železopromet sodobno združenje poslovnežev, ki jih še vedno združuje prvotna, nikoli zastarela ideja poslovnega povezovanja in sodelovanja. »Združeni smo močnejši«, geslo, ki nas vsak dan preplavlja iz medijev, je v Železoprometu dobilo svojo vsebino in življenjsko podobo.

V osemdesetih in na začetku devetdesetih je zadružništvo pri nas doživelo velik razcvet. V tem obdobju je bilo v Sloveniji več kot 100 obrtnih zadrug. Obrtna zadruga Železopromet je v tem času imela preko 500 članov. Po osamosvojitvi Slovenije je prišlo do upadanja števila obrtnih zadrug in njihovih članov. Dejavnost naše zadruge se je usmerila v trgovanje z gradbenim materialom in materialom za krovsko kleparska dela ter nadaljevala z obrtniško kooperacijo.

Stabilno poslovanje obrtne zadruge Železopromet dokazuje, da so zadruge zaradi specifičnega upravljavsko-lastniškega modela, ki temelji na medsebojni solidarnosti potencial, ki  omogoča potrebno ekonomsko konkurenčnost v primerjavi z  dobičkonosno usmerjenim gospodarstvom.

Zadružna oblika je manj ranljiva predvsem zaradi zdravih načel, ki veljajo v zadrugah. Zadružništvo kot oblika organiziranja posameznikov ima povsod po svetu dolgo tradicijo in je pomemben dejavnik tudi v nacionalnih ekonomijah.

 

Vizija in cilji

 Vizija naše zadruge temelji na osnovnem namenu delovanja zadruge, to je, da bi člani lažje premagovali organizacijske, strokovne in finančne probleme. Zadruga sledi trendom in razvoju komunikacije med kupci  in člani zadruge, ustvarja kvaliteten prostor za večjo poslovno uspešnost, hitrejši razvoj in širjenje trga. Z nenehnimi izboljšavami kvalitete izdelkov in usmerjanju h kupcu bomo skupaj s člani iskali rešitve, da bomo naše kupce popolnoma zadovoljili.  S skupnim nastopom na trgu bomo našim članom omogočili predstavitve in promocije njihovih izdelkov in storitev. Zadruga mora članom nuditi visoko kakovost storitev svetovanja in izobraževanja. Želimo ustvariti razmere, ki bodo zanimive tudi za mlade podjetnike. Ti morajo zadrugo zaznali kot kvaliteten prostor za njihovo poslovno uspešnost.

Copyright © 2014, OZ Železopromet, z.o.o., vse pravice pridržane. Vsi grafični detajli in ostali gradniki, ki jih je moč najti na straneh
pod domeno www.ozzelezopromet.si so last podjetja OZ Železopromet, z.o.o. in se ne smejo uporabljati v komercialne namene.
 
OZ Železopromet, z.o.o., Tržaška cesta 495, 1351 Brezovica pri Ljubljani  Tel.: (01) 231 44 41     E-pošta: zelezopromet@siol.net

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke zaradi izboljšane predstavnosti spletne strani. V kolikor se z njimi ne strinjate, vas prosimo da zapustite to spletno mesto. V kolikor želite izvedeti več o piškotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko pobrišete, si oglejte Smernice o uporabi piškotkov.

Strinjam se s piškotki na tej strani.

Vpogled v EU direktivo o piškotkih v novem oknu